JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk

Herontwikkeling terreinen De Plashoeve in Vinkeveen

Aan de Baambrugse Zuwe ligt, onder de rook van Amsterdam, café-restaurant en hotel De Plashoeve.
Een bekende naam in Amsterdam en omgeving en ver daarbuiten.

JeeGee Vastgoed gaat niet alleen het café-restaurant en hotel, maar ook het parkeerterrein en de jachthaven met steigers en ligplaatsen herontwikkelen. In nauwe samenspraak met Mulleners + Mulleners architecten uit Amsterdam wordt hier project 'Waterfront Vinkeveen'
gerealiseerd dat zal bestaan uit luxe woningbouw. 

Stand van zaken

Ontwerpbestemmingsplan
In het voorjaar 2022 heeft de initiafnemer een ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente De Ronde Venen ingediend. Inmiddels heeft de gemeente haar reactie hierop gegeven en worden enkele punten van dit plan door de initiafnemer geconcretiseerd.

In december 2023 is het aangepaste ontwerpbestemmingsplan opnieuw ingediend bij de gemeente en is door het college van B&W besloten dat het plan vanaf 30 december ter inzage ligt. Meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan leest u hier


Meer informatie?
Voor meer informatie en de stand van zaken rondom het project, bekijk de projectwebsite www.waterfrontvinkeveen.nl.
Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur gerust een e-mail naar: info@waterfrontvinkeveen.nl.

Wilt u meer informatie over onze andere projecten? U kunt ons op verschillende manieren bereiken, bekijk hiervoor de contactpagina op onze website.