JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die door JeeGee Vastgoed worden verwerkt

JeeGee Vastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JeeGee Vastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JeeGee Vastgoed verstrekt.

JeeGee Vastgoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • gegevens over uw activiteiten op onze website
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door invullen van het contactformuler.

Waarom JeeGee Vastgoed gegevens nodig heeft

JeeGee Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan JeeGee Vastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang JeeGee Vastgoed gegevens bewaart

JeeGee Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Welke gegevens deelt JeeGee Vastgoed met anderen

JeeGee Vastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van JeeGee Vastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JeeGee Vastgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO Analytics

JeeGee Vastgoed maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JeeGee Vastgoed bij Reto zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan JeeGee Vastgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. JeeGee Vastgoed heeft hier geen invloed op.

OSRE

Bij de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed treedt OSRE op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Bij interesse in woonruimte is het noodzakelijk om uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer te verzamelen. Deze gegevens worden verzameld uit contactmomenten zoals telefoongesprekken, chats, wat u op de website(s) doet en bekijkt en contact via sociale media. Wanneer u een specifieke woning wilt gaan huren of kopen, heeft OSRE aanvullende gegevens van u nodig; bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, een werkgeversverklaring en gegevens van uw partner of medehuurder(s) nodig. Soms vraagt OSRE om betalingsgegevens. Deze zijn dan nodig voor het automatisch afschrijven van eventuele betalingen, zoals een huursom, een aanbetaling of een waarborgsom.

Voor welke doelen verwerkt OSRE uw gegevens

Zij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om: - een beeld te krijgen van de behoeften, kenmerken en wensen van (potentiële) huurders of kopers; - te voldoen aan de zorgplicht: bent u een geschikte huurder? (uitsluitend bij huur); - om online persoonlijk onderzoek te verrichten; - fysieke afspraken met u te maken; - een huur- of koopovereenkomst met u tot stand te (laten) brengen; - (gegevens uit) huur- of koopovereenkomsten te registreren; - de huur- of koopovereenkomst uit te kunnen voeren; - betalingen te doen en vorderingen te innen en het in handen stellen van derden daarvan; - geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures te behandelen; - contacten te onderhouden met vastgoedbeheerders en makelaars die door ons worden ingeschakeld; - wettelijke bepalingen uit te voeren of toe te passen; - klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Met welke partijen kan OSRE uw gegevens delen

Soms geeft OSRE uw gegevens door en soms worden deze gecontroleerd bij andere bedrijven. Dit heeft echter nooit een ander doel dan de ontwikkeling en exploitatie van ons vastgoed. OSRE verkoopt uw gegevens dus nooit. Zij kunnen gegevens uitwisselen met: - de opdrachtgevers, als eigenaar van het vastgoed; - vastgoedbeheerders; - bouw- en onderhoudsbedrijven; - de bank; - taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners; - incassobureaus en deurwaarders; - advocaten en gerechtelijke instanties; - opsporingsinstanties, belastinginstanties (binnen- en buitenland), toezichthouders; - uitbestedingspartijen (bijv. ICT); - bedrijven ten behoeve van onderzoek; - accountants en auditors; - onze leveranciers en zakelijke relaties. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Wanneer het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doet OSRE dat zeer zorgvuldig en nemen zij passende maatregelen om de bescherming van uw privacy te waarborgen.

Wat doet OSRE om uw gegevens te beschermen

OSRE hanteert een informatiebeveiligingsbeleid dat toeziet op de handhaving van technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook sluit OSRE duidelijke overeenkomsten met bedrijven die in hun opdracht, met hun doelen en volgens hun aanwijzingen uw gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang OSRE uw gegevens bewaart

OSRE bewaart uw gegevens zolang zij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen zij uw gegevens of maken zij uw gegevens anoniem. Bij het anonimiseren van gegevens verwijderen en/of veranderen zij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpt OSRE een beter beeld te krijgen van hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening.

Uw gegevens beveiligd

JeeGee Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JeeGee Vastgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JeeGee Vastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met JeeGee Vastgoed.

JeeGee Vastgoed is als volgt te bereiken:
Oud-Loosdrechtsedijk 186 C
1231 NG Loosdrecht Nederland

+31 (0)6 – 10 02 89 02
info@jeegeevastgoed.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeegeevastgoed.nl. JeeGee Vastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bijgewerkt 18 januari 2023