• JeeGee Vastgoed

    Projectontwikkeling en vastgoedbemiddeling

JeeGee Vastgoed: onafhankelijke projectontwikkelaar

JeeGee Vastgoed B.V. is een onafhankelijke projectontwikkelaar, gericht op (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling. Als geografisch aandachtsgebied heeft JeeGee Vastgoed het Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Globaal de driehoek tussen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Plannen Arcade en Rembrandlaan worden verder onderzocht!

Zes van de acht partijen van de Baarnse gemeenteraad hebben op 25 september besloten dat de plannen voor het nieuwe cultuurcentrum verder onderzocht moeten worden. Momenteel werken we samen met de interne gemeentelijke projectgroep om een aantal zaken verder uit te zoeken. Het gaat daarbij o.a.over de financiën, het parkeren, de situatie van de gebruikers van het huidige Arcadegebouw en het ontwerp van de nieuwe woonwijk.

Ook heeft de gemeente een online peiling opgezet bereikbaar via baarn.nl/enquete. Op 12 en 14 november zijn gezamenlijk twee drukbezochte informatiebijeenkomsten gehouden voor de omwonenden en belangstellenden. De informatie wordt nu gebundeld in een raadsvoorstel onder aanvoering van de voortvarende interne projectleider van de gemeente in samenwerking met ons team. Het college van b&w buigt zich begin november over deze materie en dan komt het raadsvoorstel in januari in de gemeenteraad.

Over JeeGee Vastgoed

JeeGee Vastgoed B.V. is een onafhankelijke projectontwikkelaar, gericht op (binnen)stedelijke (her)ontwikkeling. Als geografisch aandachtsgebied heeft JeeGee Vastgoed het Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Globaal de driehoek tussen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Dit is ingegeven vanuit de jarenlange ervaring die Johan Zijtveld, eigenaar van JeeGee Vastgoed heeft opgedaan in deze regio en het netwerk dat hij hier de laatste decennia heeft opgebouwd. JeeGee Vastgoed richt zich met name op woningbouw, maar ook bedrijfspanden of recreactie vastgoed past uitstekend binnen de scope van het bedrijf.

Johan Zijtveld
Algemeen directeur

Samenwerken met JeeGee Vastgoed

JeeGee Vastgoed B.V. wordt gedreven door passie en kwaliteit. Passie door hetgeen we doen; het (her)ontwikkelen van allerhande (binnen)stedelijke locaties. Kwaliteit door de woningen en gebouwen die we ontwikkelen. Want ontwikkelen doe je niet voor nu, ontwikkelen doe je voor meerdere generaties.