JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk

Projectontwikkeling

Als projectontwikkelaar zijn we bij JeeGee Vastgoed verantwoordelijk voor het hele proces,
van bouwtekening tot oplevering.
Korte lijnen zorgen dat we snel kunnen schakelen, beslissen en handelen. 

Ons grote lokale en regionale netwerk zorgt daarnaast voor nieuwe en interessante samenwerkingen.
Dit alles geeft ons de mogelijkheid unieke projecten te ontwikkelen.

Klik op de kaart om onze gerealiseerde en nog te ontwikkelen projecten te ontdekken.

Projectontwikkeling is je stempel drukken op woon- en leefomgeving, voor elke doelgroep en met je blik op de toekomst,  Building the Future.

 Johan Zijtveld

Het hele proces: stap-voor-stap

Jouw woning, bedrijf of vernieuwd monument realiseren we met het volgende plan van aanpak.

INITIATIEFASE

Aan het begin van elk project brengen wij de ruimtelijke, economische en stedenbouwkundige randvoorwaarden van een locatie in beeld. Wat verwacht de verkoper? Wat mag er wel en wat mag er niet? Wil een verkoper direct zijn locate verkopen of mag de verkoop ook plaatsvinden als de bestemming is gewijzig? Al deze uitgangspunten leiden tot een koopovereenkomst of een strategische samenwerking. Vaak is hier het fiscale regime van de verkoper ook van belang. Als de verkoop of de samenwerking is bekrachtigd kan er gestart worden met de (her) ontwikkeling van de locatie.

PLAN VAN AANPAK

In deze fase wordt de gekozen strategie verder uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt met de overheidsinstanties en er worden diverse onderzoeken geinitieerd en uitgevoerd. Er word geinventariseerd welke partners betrokken worden tijdens de rest van het traject. hierbij zijn de eerder afgesproken financiële kaders van groot belang.


ONTWERP EN BESTEMMING

In deze fase krijgt het project daadwerkelijk vorm. De directe omgeving is inmiddels betrokken bij de daadwerkelijke invulling van de locatie. Participatie van ene met de omgeving wordt steeds belangrijker hiervoor werkt JeeGee Vastgoed met vaste en gecertificeerde communicatiepartners. Ook de gekozen architect speelt hier een belangrijke rol. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd en verwerkt en de politiek wordt nader geinformeerd. De diverse uitgevoerde onderzoeken worden gebundeld in een bestemmingsplanwijziging en deze gaat in procedure bij de desbetreffende gemeente. 

VERKOOP

Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond kan de verkoop starten. In de ontwerpfase is er al een specifieke website gemaakt die enerzijds informatief is bedoeld maar anderzijds gebruikt wordt voor de start van de verkoop. Door de intensieve samenwerking met de makelaars weten wij als geen ander welke verkoopstrategie gehanteerd moet worden. Dit leidt dan ook tot bewezen succes! Wij verzorgen de contacten met de betreffende notaris en bereiden de documenten voor die bij de verkoop horen. Ook verkoop aan beleggers behoort tot de mogelijkheden. Sterker nog, wij werken veel samen met kleinere en grotere vastgoedbeleggers.


REALISATIE

Samen met de geselecteerde bouwpartners verzorgen wij de realisatie van het vastgoed.
Wij monitoren de gemaakte afspraken en de afgesproken kwaliteit. Dit doen wij door
onze eigen afdeling projectmanagement een toezichthoudende rol te geven tijdens de
realisatie. Zo weten de kopers of huurders dat zij de kwaliteit klrijgen die is afgesproken.