Vastgoedbemiddeling

JeeGee Vastgoed B.V. is naast projectontwikkeling actief in het bemiddelen tussen koper en verkoper bij (grote) vastgoedtransacties. Ook hier geldt dat het netwerk van JeeGee Vastgoed B.V. essentieel is om te komen tot een goede deal voor beide partijen waarbij geheimhouding en exclusiviteit sleutelwoorden zijn. Hierin verschillen wij dan ook van een traditionele makelaar die vaak meerdere partijen benadert met het risico dat een object al bekend wordt op de markt. Dit is niet wenselijk en zorgt vaak voor onrust bij de stakeholders.

Recent heeft JeeGee Vastgoed B.V. voor een van zijn relaties een modern en goed gelegen winkelcentrum aangekocht in de Randstad. Ook hier gold dat de transactie pas bij het closen van de deal kon worden gecommuniceerd. Door het uitgebreide netwerk, de kennis van het vastgoed en de korte hiërarchische lijnen zijn wij hiertoe in staat. Het transactievolume van het winkelcentrum bedraagt ongeveer € 14 mio.

Daarnaast is er recent een kantorencomplex verkocht via de bemiddeling van JeeGee Vastgoed B.V. , is er een LOI getekend voor de verkoop van een aantal woon-zorglocaties en zijn wij vergevorderd in de verkoop van een aantal winkelcentra. Daarnaast zijn we zeer actief op de markt van beleggers huurwoningen. Hier hebben we een aantal complexen in portefeuille die we middels ons netwerk voor verkoop aanbieden. Het betreft hier zowel bestaande huurwoningen als nieuw te bouwen huurwoningen. Alle woningbouwcomplexen liggen in de Randstad.