Projectontwikkeling

Projectontwikkeling is een breed begrip. JeeGee Vastgoed ziet projectontwikkeling als een onderdeel van een groter proces; het inpassen van gebouwen, nieuw of bestaand, binnen de natuurlijke (leef) omgeving. Met aandacht voor die omgeving, voor nu en voor later. Daar gaat het tenslotte om. JeeGee Vastgoed is gespecialiseerd in (kleinschalige) woningbouwprojecten,maar we hebben ook ruime ervaring in het (her) ontwikkelen van bedrijfsonroerend goed. Ook is er ervaring in het herontwikkelen of herbestemmen van monumentaal vastgoed, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten.

JeeGee Vastgoed is het bedrijf van Johan Zijtveld. Door zijn jarenlange ervaring binnen de bouwwereld, gecombineerd met een financiële achtergrond is hij in staat om projecten op hun merites te beoordelen. Waar liggen de kansen? Maar ook, waar liggen de risico’s. Welke doelgroep moet je benaderen? En welke aspecten zijn belangrijk voor de omgeving?

Door zijn jarenlange ervaring, zijn grote netwerk binnen de vastgoedwereld en binnen het ambtelijk apparaat en de onafhankelijkheid van grote partijen is hij een meerwaarde in het ontwikkelproces. Daarnaast is JeeGee Vastgoed down to earth; geen hoge overhead die zorgt dat projecten onhaalbaar worden. Juist niet; met de voeten in de klei kan hij alle specialiteiten inhuren en waar nodig inzetten. Snel, flexibel en efficiënt.

Op dit moment zijn wij doende om diverse locaties in de regio Gooi-en Vechtstreek en Eemland te herontwikkelen. Dit zijn woningbouwprojecten, waar luxere woningen zullen worden gerealiseerd. Regelmatig komt er actuele informatie op de website. Mocht u meer informatie willen over deze projecten dan kunt u altijd contact opnemen. Vaak zijn de projecten in de regio Gooi en Vechtstreek en het Eemland. Maar inmiddels ook daarbuiten is JeeGee Vastgoed actief en werkt waar nodig met lokale goed ingevoerde partijen.

Neem de proef op de som en ga een vrijblijvend gesprek aan. Daarin kan precies worden uitgelegd wat JeeGee Vastgoed voor u en uw (mogelijke) project kan betekenen. Of u nu vastloopt met uw vergunningsaanvraag of de mogelijkheden onderzoekt voor (her) ontwikkeling van uw grond of terrein, JeeGee Vastgoed kan u terzijde staan in de complexe wereld van projectontwikkeling.

Gerealiseerde projecten: