JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk
295 woorden
2 minuten leestijd

Woningbouwplan Cannenburgerpark van de baan

In november 2022 verzocht de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren, na intensief overleg, het college van burgemeester en wethouders om de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 32 nieuwe woningen aan de Cannenburgerweg hoek Herenweg in Ankeveen. Daarmee leek een belangrijke hobbel te zijn genomen voor het realiseren van het plan Cannenburgerpark. Bezwaren van een aantal direct omwonenden brengen de uitvoering van de beoogde herontwikkeling echter in gevaar. De initiatiefnemers voelen zich nu genoodzaakt om ook andere toekomstscenario’s voor deze locatie uit te werken.

In januari jl. bleek dat bij de rechtbank van Midden-Nederland bezwaren waren ingediend. Hierdoor loopt de beoogde uitvoering van het project Cannenburgerpark forse vertraging op. Deze vertraging kan naar verwachting oplopen tot meer dan 1,5 jaar. Dat betekent in deze tijd van dalende huizenprijzen, een stijgende rente en hoge grondstofprijzen dat het woningbouwplan niet meer te realiseren is.

De zorgen en bezwaren vanuit de buurt waren bekend en zijn zowel tijdens een uitgebreid participatietraject, als in verschillende gesprekken naderhand met het projectteam van JeeGee Vastgoed, besproken. Er zijn verschillende veranderingen in de plannen doorgevoerd, om aan de diverse bezwaren tegemoet te komen. Helaas blijkt dat voor de omwonende bezwaarmakers onvoldoende te zijn en niet op te wegen tegen het belang van de bouw van nieuwe woningen voor senioren, jongeren en jonge gezinnen.

De initiatiefnemers betreuren het zeer dat de voorgenomen herontwikkeling en daarmee de toevoeging van een betaalbaar woningaanbod aan Ankeveen, door de recent ingediende bezwaren onhaalbaar is geworden. Een harde realiteit ook voor de vele woningzoekenden die zich als geïnteresseerden gemeld hadden.

In het voorjaar verwachten de initiatiefnemers meer informatie te kunnen geven over de toekomst van het project Cannenburgerpark.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl.

Nieuwsoverzicht