JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk
297 woorden
2 minuten leestijd

Ondertekening anterieure-koopovereenkomst Het Achtererf

Op woensdag 12 juli vond de volgende stap in de procedure van het nieuwbouwplan Het Achtererf in Loosdrecht plaats. Op deze zonnige dag werd de handtekening onder de anterieure-koopovereenkomst tussen de gemeente Wijdemeren en Achtererf Ontwikkeling B.V. gezet.

Op de plek waar straks 36 woningen worden gerealiseerd, op de weilanden achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 in Loosdrecht, zette wethouder Ruimtelijke Ordening Ron de Haan en Wilco Zwoferink namens Achtererf Ontwikkeling B.V. hun handtekening. In deze overeenkomst wordt onder andere de verkoop en overdracht van de gemeentelijke gronden aan Achtererf Ontwikkeling B.V. geregeld.

Na de ondertekening was er voor de aanwezige pers gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast gaven de wethouder en Johan Zijtveld, namens Achtererf Ontwikkeling B.V., toelichting op de vervolgstappen en aanpak over de realisatie van de 18 appartementen en 18 grondgebonden woningen van het nieuwbouwplan.

Terugblik
De eerste schetsen voor nieuwbouwwoningen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de wijk Hallinckveld dateren alweer uit 1992. werd het idee voor nieuwbouwwoningen op die plek opgepakt door Achtererf Ontwikkeling B.V., die een plan presenteerde van zo’n 42 woningen. Dit plan is in de jaren daarna diverse keren aangepast, in overleg met de (direct) omwonenden. De commissie Ruimte en Economie keurde in november van 2021 het plan met 36 woningen goed, maar door een uitgebreid flora-en-faunaonderzoek en de invoering van het Didam-arrest lagen de plannen sindsdien stil.

Start bouwwerkzaamheden
De start van de bouwwerkzaamheden zijn gepland in 2025 en de eerste bewoners zullen naar verwachting in 2026 kunnen verhuizen naar hun nieuwe woningen.

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 juli 2023 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun zienswijzen indienen. 

Meer informatie over het project is te lezen op: www.hetachtererf.nl.

Nieuwsoverzicht