JeeGee Vastgoed: jouw locatie, jouw wensen, ons werk

Het Achtererf - Loosdrecht

Gelegen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de bestaande woonwijk Hallinckveld, ontwikkelt JeeGee Vastgoed een plan met 18 grondgebonden woningen en 18 appartementen.

De 18 grondgebonden koopwoningen bestaan uit:
- 4 woningen in een rij
- 8 twee-onder-een-kapwoningen
- 6 vrijstaande woningen

Het appartementengebouw is verdeeld in 18 appartementen, die toegewezen worden aan kleine huishoudens uit de gemeente Wijdemeren. 

Deze locatie is al jaren geleden bestemd als woningbouwlocatie, maar werd telkens gehinderd door het ontbreken van een goede ontsluiting. Inmiddels is de ontsluiting geregeld. Via een nieuw aan te leggen weg zal de nieuwe woonwijk worden aangesloten op de Tjalk.

In de tijd waar het niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen, werd het participatietraject digitaal gehouden. Via de projectwebsite www.hetachtererf.nl hebben direct aanwonenden de mogelijkheid gehad om hun ideeën en bezwaren te uiten. Als gevolg van de wensen en de input uit de omgeving, is het plan meermalen aangepast of bijgesteld.

Het digitale proces werd samen met Bureau voor Gebiedscommunicatie uit Amersfoort vormgegeven. Architect van dit project is H en E Architecten uit Hilversum.

Stand van zaken

April 2024
Woningcorporatie Vecht en Omstreken maakt bekend dat zij het appartementengebouw met 18 appartementen gaat verhuren. De appartementen worden verhuurd in het sociale segment. Geïnteresseerden voor de sociale huurappartementen kunnen te zijner tijd contact opnemen met woningcorporatie Vecht en Omstreken in Breukelen. Als alle procedures goed verlopen, kunnen de appartementen vanaf 2026 worden verhuurd.  

Februari 2024
Na vele jaren overleggen en zeker ook geduld, is er heel goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Wijdemeren. Nadat op dinsdag 6 februari 2024 de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren unaniem vóór het nieuwbouwplan Het Achtererf in Loosdrecht stemde, werd het plan als hamerstuk aan de gemeenteraad voorgelegd. Op donderdag 15 februari 2024 was ook de gemeenteraad positief over het plan en stelde het bestemmingsplan vast.

Gelegen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de wijk Hallinckveld wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 36 woningen en 62 parkeerplekken. De woonwijk krijgt 18 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen) en 18 appartementen die voldoen aan de strengste duurzaamheidsregels. Alle 18 appartementen worden verhuurd in het betaalbare segment en toegewezen aan kleine huishoudens.

Bij de inrichting van de nieuwe wijk wordt veel aandacht besteed aan de natuur. Door het plaatsen van diverse soorten bomen en planten en de ruime opzet van het openbare gebied, wordt dit een plek om met veel plezier te gaan wonen. De woonwijk wordt via een nieuwe weg aangesloten op de Tjalk en de fiets- en wandelpaden krijgen een ontsluiting naar de Nieuw-Loosdrechtsedijk.  

Binnenkort wordt er gestart met de verkoopvoorbereidingen van dit prachtige nieuwbouwplan. Houd de nieuwsbrief en sociale media van JeeGee Vastgoed in de gaten, zodat u (automatisch) op de hoogte gehouden wordt over de laatste ontwikkelingen. Mocht u interesse hebben in één van de woningen, laat hier uw gegevens achter.

Juli 2023
Op woensdag 12 juli 2023 is de anterieure-koopovereenkomst van het nieuwbouwplan Het Achtererf tussen de gemeente Wijdemeren en Achtererf Ontwikkeling B.V. ondertekend. Op de plek waar straks 36 woningen worden gerealiseerd, op de weilanden achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 in Loosdrecht, zette Ron de Haan, wethouder Ruimtelijke Ordening, en Wilco Zwoferink namens Achtererf Ontwikkeling B.V., de handtekening onder de overeenkomst. Met deze overeenkomst zijn onder andere de verkoop en overdracht van de gemeentelijke gronden aan Achtererf Ontwikkeling B.V. geregeld.

Na de ondertekening was er voor de aanwezige pers gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast gaven de wethouder en Johan Zijtveld, namens Achtererf Ontwikkeling B.V., toelichting op de vervolgstappen en aanpak over de realisatie van de 18 appartementen en 18 grondgebonden woningen van het nieuwbouwplan. Lees ook het persbericht van de gemeente Wijdemeren.

In november 2021 besloot, na jaren ontwerpen, tekenen en overleggen, de commissie Ruimte en Economie van gemeente Wijdemeren het nieuwbouwplan Het Achtererf vrij te geven voor procedure. Zij keurde in november van 2021 het plan met 36 woningen goed, maar door een uitgebreid flora-en-faunaonderzoek en de invoering van het Didam-arrest lagen de plannen rondom het nieuwbouwplan sindsdien stil. Met de ondertekening van de anterieure-koopovereenkomst is er weer een volgende stap gezet in realisatie van 36 wooneenheden in de gemeente Wijdemeren!

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken lagen met ingang van 20 juli 2023 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. In deze periode konden omwonenden en andere belanghebbenden hun zienswijzen indienen.

November 2021
Goed nieuws voor woningzoekenden in de gemeente Wijdemeren!

Na jaren ontwerpen, tekenen en overleggen, heeft de commissie Ruimte en Economie van gemeente Wijdemeren op woensdagavond 10 november besloten om het plan Het Achtererf vrij te geven voor procedure.

Gelegen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de wijk Hallinckveld worden 18 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen) en 18 appartementen ontwikkeld. 

Meer informatie?
Voor meer informatie en de huidige stand van zaken over het project, bezoek de website www.hetachtererf.nl.

Wilt u meer informatie over onze andere projecten? U kunt ons op verschillende manieren bereiken, bekijk hiervoor de contactpagina op onze website.

* de getoonde afbeeldingen zijn sfeerimpressies en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.