In september 2019 is door de Gemeenteraad besloten dat het Arcadeplan verder dient te worden uitgewerkt. Door middel van een motie heeft het college de opdracht gegeven om het plan aan te passen qua hoogte en uitstraling, om de financiën helder in beeld te brengen en om voor de huidige Speeldooslocatie het woningbouwprogramma in kaart te brengen. Gezamenlijk met het projectteam van de Gemeente Baarn voeren wij nu de punten uit de motie uit. De bedoeling is dat er begin december 2019 een raadsvoorstel wordt geschreven waar dan in januari 2020 over wordt beslist. Een spannende en drukke tijd! Gelukkig weet ons team zich gesterkt door een groot deel van de Baarnse bevolking!!

Op dit moment wordt, in samenspraak met het projectteam van de gemeente Baarn de laatste hand gelegd aan de punten die in de motie zijn genoemd als aandachtspunt. Er is ook een online enquête opengesteld door de gemeente om de mening te peilen van de Baarnse bevolking. Ook is stichting Feniks opgericht die tot doel heeft om de levendigheid terug te laten keren in het centrum. Logisch dat zij de plannen van harte ondersteunen en aanbevelen.

Bijgaande impressies geven een goed beeld hoe de Brink er straks uit kan komen te zien. Ook ziet u artist impressions van de woningen die op het vrijkomende terrein van de huidige Speeldoos kunnen komen.