Woonschepen Kortenhoef

In Kortenhoef zijn we bezig met de herontwikkeling van de voormalige jachthaven De Ankerplaats. Het plan is meermalen aangepast, mede naar aanleiding van opmerkingen uit de direct aanwonenden. Op dit moment voorziet het plan in de realisatie van een tweekapper op het voorterrein, 5 vrije sectorwoonschepen en 3 sociale woonschepen. Hiermee voldoet het plan aan de normering van de Gemeente Wijdemeren. Het college van Burgemeester en Wethouders is positief en de verwachting is dat het plan in het najaar van 2020 in procedure zal worden genomen.

Nu al meer informatie? Neem contact met ons op.