Het Achtererf in Loosdrecht

Gelegen tussen de Nieuw Loosdrechtsedijk en de bestaande woonwijk Hallinckveld ontwikkelt JeeGee Vastgoed een plan met 18 grondgebonden woningen en 18 appartementen, waarvan 12 sociaal. Deze locatie is al jaren geleden bestemd als woningbouwlocatie maar werd telkens gehinderd door het ontbreken van een goede ontsluiting. Inmiddels is de ontsluiting geregeld. Via een nieuw aan te leggen weg zal de nieuwe woonwijk worden aangesloten op de Tjalk.

Gezien de huidige tijd waarin het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen wordt de participatietraject digitaal gehouden. Op www.hetachtererf.nl hebben direct aanwonenden de mogelijkheid gehad om hun ideeën en bezwaren te uiten.

Samen met Bureau voor Gebiedscommunicatie uit Amersfoort wordt dit digitale proces vormgegeven. Als gevolg van de wensen en de input uit de omgeving is het plan meermalen aangepast of bijgesteld. Architect van dit plan is H en E Architecten uit Hilversum.