Plannen Arcade en Rembrandlaan worden verder onderzocht!

Zes van de acht partijen van de Baarnse gemeenteraad hebben op 25 september besloten dat de plannen voor het nieuwe cultuurcentrum verder onderzocht moeten worden. Momenteel werken we samen met de interne gemeentelijke projectgroep om een aantal zaken verder uit te zoeken. Het gaat daarbij o.a.over de financiën, het parkeren, de situatie van de gebruikers van het huidige Arcadegebouw en het ontwerp van de nieuwe woonwijk.

Ook heeft de gemeente een online peiling opgezet bereikbaar via baarn.nl/enquete. Op 12 en 14 november zijn gezamenlijk twee drukbezochte informatiebijeenkomsten gehouden voor de omwonenden en belangstellenden. De informatie wordt nu gebundeld in een raadsvoorstel onder aanvoering van de voortvarende interne projectleider van de gemeente in samenwerking met ons team. Het college van b&w buigt zich begin november over deze materie en dan komt het raadsvoorstel in januari in de gemeenteraad.